Blagajna s ladicom

Novitus registar je potreban osobama koje obavljaju svoju djelatnost, a njihovi prihodi prema¹uju vrijednosti koje je odredilo Ministarstvo financija.

Svakodnevno se izdaje potvrda za svaki proizvod koji kupac kupi, a koji je za tu vrstu osnova za pritu¾bu, a za gospoðu koja obavlja financijsku aktivnost je osnova za prolazak poreznog ureda.

Da bi se to postiglo preporuèljivo je ispisivati dnevna fiskalna dnevna izvje¹æa i mjeseèna fiskalna izvje¹æa. Fiskalno izvje¹æe (dnevno ili mjeseèno je materijal koji se daje blagajnom, koja ima moguænosti kao ¹to su prometne i porezne stope u odreðenom vremenu (danu ili cijelom mjesecu, s odreðenim poreznim stopama i prodajom uklonjenih iz poreza. Svrha je takvog opisa prikazati dnevne ili mjeseène bruto dohotke, navodeæi razlièite stope PDV-a.

Kada ispisati izvje¹æa blagajne?

Kao ¹to je veæ spomenuto, postoje dvije vrste fiskalnih izvje¹æa: dnevno i mjeseèno. Kao ¹to samo jedno ime ukazuje, izvje¹æa iz blagajne daju se svakodnevno i jednom u svibnju za rezultat.

Dnevno fiskalno izvje¹æe nalazi se na kraju prodaje na odreðeni dan, na njegov rezultat, tako da do 24:00. Ipak, moguæe ju je kasnije ispisati prije prve transakcije sljedeæeg dana. Morate stvoriti, meðutim, da æe ispis nakon ponoæi potrajati jo¹ jedan datum. Fiskalno dnevno izvje¹æe pokazat æe nam iznos za koji su prodane stvari tog dana.

Porezna uprava takoðer zahtijeva mjeseèna fiskalna izvje¹æa. Mjeseèni fiskalni izvje¹taji moraju se izvr¹iti za uèinak mjeseca na ponoæ, prije prve transakcije sljedeæeg dana, ¹to stvara novi mjesec. Mjeseèno izvje¹æe je dokument tiskan na blagajni koji skriva sva prethodno tiskana dnevna izvje¹æa. Takvo izvje¹æe pokazuje nam izvje¹æe o dobiti u toènom mjesecu. Mjeseèno izvje¹æe dobiva se samo jednom mjeseèno.

Ako se dnevni ili mjeseèni izvje¹taj obavlja nakon ponoæi, a prije prve prodaje i na izvje¹æu, doæi æe jo¹ jedno vrijeme, nema razloga za nervozu, jer u ovom prijedlogu nema potrebe za obja¹njenjima.