Cyclone separator ce

Sakupljaè pra¹ine, sastavljen zajedno s direktivom atex pra¹ine, nalazi se u organizaciji za filtriranje, vreæi s lanèanim transporterom, namijenjen srednjim i velikim postrojenjima za ekstrakciju pra¹ine s moguæno¹æu pro¹irenja u perspektivu.

Te¾e frakcije sirovine su odvojene posebno u ekspanzijskoj komori sakupljaèa pra¹ine. Proèi¹æeni proizvod se prenosi preko lanèanog transportera u perspektivu rotacijskog ventila koji uzrokuje da se proizvod ne tlaèi izvan filtra.

Tijekom normalnog rada, pra¹ni se zrak dovodi kroz glavni cjevovod. Zatim se pra¹ni zrak dovodi u kolektor pra¹ine. Na ulazu u filtar nalaze se nepovratni ventili, koji su visoki u vrijeme dobrog rada kolektora. Zatvaranje zaklopke odvija se tijekom ga¹enja ispu¹nog ventilatora.

https://ecuproduct.com/hr/penisizexl-priprema-za-povecanje-penisa-do-ekstremnih-velicina/PenisizeXl Priprema za povećanje penisa do ekstremnih veličina

Kada se zrak nalazi u ulaznoj komori sakupljaèa pra¹ine, on se spaja s ekspanzijom, ¹to znaèi da velike frakcije izlaze na dno lijevka. Materijal prikupljen na dnu kolektora za pra¹inu se nudi preko lanèanog transportera sve dok se materijal ne pokupi. Ispod mjesta sakupljanja materijala nalazi se rotacijski ventil koji uzrokuje da se proizvod isprazni bez tlaka izvan kolektora pra¹ine. Frakcije koje ne padaju odmah na dno filtera ¹alju se na èahure filtra. Nakon ulaska kroz filtarske vreæice, èisti zrak dolazi do izlaznog kanala iz kolektora pra¹ine.

Na vrhu svih komponenata nalazi se regeneracijski ventilator od 1,1 kW ili, po ¾elji, 2,2 kW, ¹to poma¾e u èi¹æenju vreæica stvaranjem struje strujanja zraka obrnutog strujanja u skladu s instaliranim slijedom. Motor regenerativnog ventilatora ima koènicu koja sprjeèava kretanje ventilatora nakon zavr¹etka, ¹to poveæava uèinkovitost procesa èi¹æenja i smanjuje razinu buke. Uglavnom je ventilator za regeneraciju postavljen da radi na 50 Hz, ¹to je kompatibilno za motor od 1,1 kW. Meðutim, mo¾ete poveæati uèinkovitost ventilatora za èi¹æenje do 60 Hz, ¹to daje motore od 2,2 kW. Filterske vreæice u kolektoru pra¹ine èiste se tijekom njezine uloge (on-line kao i nakon iskljuèenja.