Jesenske kose 2017

Danas, kada su granice u Europi otvorene i putovanje u Sjedinjene Dr¾ave ne mora biti samo u grupi snova, uèenje stranih jezika je preporuèljivo. Djeca u vrtiæu trenutno imaju satove engleskog ili ¹panjolskog jezika, au osnovnoj grupi engleski se naziva nekoliko puta tjedno. Samo praktièki svi tinejd¾eri mogu komunicirati na posljednjem jeziku. Na¾alost, nije svaki veliki bio toliko sretan da je od rane dobi formirao engleski.Mnogi profesionalni tragaèi smatraju da bi im uèenje engleskog jezika olak¹alo primanje promaknuæa, tj. Niska bi bila nezamjenjiva za vrijeme putovanja. Meðutim, nije uvijek vrijeme za tra¾enje jezika. Da bi znanost imala ideju, treba pohaðati nastavu barem dvaput tjedno, meðutim, sati nastave u jeziènim ¹kolama su prilièno rigidni, a ipak osoba koja radi na smjeni ne mo¾e si priu¹titi razmi¹ljanje u takvoj operaciji. Mora li se radna osoba oprostiti od snova o gledanju omiljenih slika i serija u originalu? Naravno da ne.Dobar plan je uèiti engleski jezik u objektu. Kako to uèiniti? Kako bi se upoznali s osnovama, vrijedno je nauèiti pomoæ tutora (osobito oni nude pristup uèeniku, sastanci mogu biti usklaðeni s va¹im ili zatra¾iti za¹titu èlana obitelji koji poznaje barem osnove jezika. Nakon kratkog vremena mo¾ete se brzo nositi sa sobom. Naravno, da bi se pojavio strani jezik, naznaèeno je mnogo odluènosti i organizacije. Vrijedno je naæi sat u toku dana najmanje tri do èetiri puta tjedno. Od èega uèiti? Internet je pun besplatnih materijala, meðutim, neki preferiraju uèenje prema temama - za one ¾ene koje zanima ideja je kupiti ud¾benik i eventualno pro¹iriti vokabular kroz imovinu iz drugih izvora.Samouèenje engleskog jezika je tiha ideja, osobito za sustavne ¾ene. Na taj naèin mo¾ete u¹tedjeti novac (¹to ne idemo na teèaj, a znanje mo¾e raditi u bilo koje odabrano vrijeme - èak iu noænom centru.

http://hr.healthymode.eu/najbolje-pripreme-za-izgradnju-misicne-mase/

izvor: