Mobilni blagajni

Susreæemo se s blagajnicima u svakoj trgovini ili supermarketu - u jednoj rijeèi, gdje se obavlja prodaja maloprodaje. Meðutim, od poèetka. ©to je fiskalni blagajni?

Registri blagajni, inaèe poznati kao blagajni, nisu ni¹ta novo kao elektronièki alat, zahvaljujuæi kojemu mo¾emo vidjeti promet i volumen komercijalnih poreza i PDV-a koji proizlaze iz maloprodaje. U svijetu postoje fiskalni ureðaji koji nemaju fiskalnu memoriju, a informacije o kupovinama percipiraju se u meðunarodnoj sigurnoj memoriji.

Trenutno, u Poljskoj, blagajni su dizajnirani fiskalno uz vrijednosti OTP (One Time Programming, koji imaju jedinstveni broj u kojem se preporuèuju neto iznosi i porezi za datum prodaje. Naravno, ukupni iznos poreza i bruto cijena daju se posljednjoj.

Podjela blagajni.Zbog izgradnje blagajne razlikuje se od odreðenih blagajnih blagajni elektronièkog blagajnièkog registra (ECR, koji:- suraðivati s raèunalima;- oni su fiskalni pisaèi;- oni su blagajni raèunala;- POS / EPOS sustavi (prodajno mjesto / elektronska prodajna mjesta;- oni su gotovinski terminali.

Sustavi koji se igraju na blagajni podijeljeni su u prva dva sustava:- autonomni sustavi (Program novèanog rada i primjena programa susreæu gotovinom iznutra, kao ¹to je POS, ECR, cjelovita baza podataka roba PLU popisu kodova, nazivi proizvoda dodijeljene simbol slova PTU poreznih stopa (porez na proizvode, ali pomoæi;- sustavi temeljeni na raèunalu (. u posljednjoj ruci ali nema numerièku tipkovnicu fiskalni pisaè ima par tipki za ispis dnevni fiskalni izvje¹taj o prodaji u ovoj ruci su proizvedene pomoæu aplikacije otvorene na va¹em raèunalu, koji takoðer kontrolira skup uputa fiskalnih.

firma