Modni dizajneri u italiji

U subotu je napravljena demonstracija najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliki broj gledatelja koji su planirali vidjeti ¹to su dizajneri uèinili za nadolazeæu sezonu. Meðu publikom mogli smo èak identificirati nekoliko poznatih osoba, novinara i politièara.Fino pode¹ena predstava postojala je u najni¾em elementu, a cjelina bez ikakvih prepreka. Na putu smo se mogli diviti modelima koji predstavljaju divnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Za jednostavne i slabe tkanine s velikim, ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu, kori¹tene su njihove uloge. Na¹i novinari su se svidjeli prozraène, ¹arene maksi suknje koje su u potpunosti izraðene od kukièanih. Meðu njima su bili odu¹evljeni èipka, romantiène haljine i bluze s ukrasima i vezenim bikinijem. Za ljetnu odjeæu, dizajneri su, meðu ostalima, ponudili ljudima, izmeðu ostalog, pletene kape s glavnim kru¾nim tokovima, ukra¹ene èipkom i popularnim cvijeæem.Nakon koncerta odr¾ana je aukcija prekrasnog vjenèanja koje je stvoreno i za ovu priliku. Haljina je prodana osobi koja je ¾eljela ostati anonimna. Osim toga, prodano je jo¹ nekoliko odjeæa iz najpopularnije kolekcije. Prihodi prikupljeni na ovoj aukciji izraèunat æe se za poljsko siroti¹te. Mora se naglasiti da tvrtka rado podr¾ava razlièite dobre i praktiène radnje. Njezini vlasnici vi¹e su puta na aukcije nudili vlastite rezultate, a kada je predmet prodaje bio èak i posjet tvornici.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najmodernija kolekcija stiæi do trgovina na samom vrhu svibnja. Osim toga, obavijestio je da je tvrtka uspostavila raèunalnu prodavaonicu u kojoj bi bile dobre kolekcije osim u stacionarnim trgovinama.Va¹a vrijednost odjeæe je jedan od najveæih proizvoðaèa odjeæe u zemlji. Postoji nekoliko tvornica u cijelom svijetu. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa zaposlenika, u dana¹njem prvom od najljep¹ih krojaèa, krojaèa i arhitekata. Svako malo ovaj brand pi¹e zbirke u dogovoru s velikim poljskim dizajnerima. Ove su zbirke, naravno, pune sreæe, da su i prije postavljanja trgovine spremne u jutarnjim satima izgraditi kilometre. Ove zbirke se dogaðaju jednog dana.Rezultati ove tvrtke su od velike va¾nosti veæ dugi niz godina, kako u svijetu, tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ne treba spomenuti mnoga zadovoljstva koja je dobila i koja osiguravaju da su teme najvi¹e klase.

Pogledajte svoju trgovinu: jednokratna odjeæa Gdynia