Povraee re e eekinje

Drobilica povræa nije ureðaj koji je obavezan u kuænoj kuhinji, ali s vrlo odreðenim prednostima. Svaka ¾ena u kuæi zna da stalno rezanje povræa mo¾e biti naporno, pogotovo ako planirate veliku salatu za obiteljski sastanak. U ovom sluèaju, posebno je vrijedno doæi iz drobilice, ¹to æe olak¹ati pripremu obroka ne samo za dodatne prigode, nego i svaki dan.

https://ecuproduct.com/hr/motion-free-najbolji-balzam-za-vase-zglobove-i-misice/

Drobilica nije vrlo jednostavna i neæe zauzeti cijeli stol, pa èak i ljudi u zgradama ili stambenim zgradama mogu uspje¹no kupiti sjeckalicu. Stroj sijeèe i usitnjava povræe i voæe, a za minutu mo¾emo pripremiti voænu salatu za obitelj, bez da se umorimo od toènog rezanja na male komadiæe. Neke tvrtke takoðer nude modele koji ne samo da usitnjavaju povræe nego i gnjeèe led. Ako se ne ¾elimo baviti drobljenjem leda, ova ponuda æe sigurno biti potrebna. Vrijedi ulo¾iti ne¹to vi¹e novca u lak¹e modele koji hakiraju ne samo povræe i proizvode, veæ i orahe, na primjer, koji mogu raèunati na izvrsnu dopunu svim salatama. Neke shredders imati vi¹e sok izradu funkcija. To je mnogo tra¾eno, jer redovito pili piæa iz svje¾e iscijeðenog voæa imaju pozitivan uèinak na poljsko zdravlje i stvaraju visok, blistav izgled. Takozvani "zelene sokove" ili one kojima dajemo povræe ili svje¾e voæe. Napravit æemo ukusne kompozicije koristeæi kale, kru¹ke, gro¾ðe, kivi, pa èak i celer. Crusher s promjenom mo¾e pripremiti salatu za veèeru, koristeæi rajèicu, krastavce, pekin¹ku ili rimsku salatu i rotkvice. Takoðer mo¾emo uzrokovati stisnutu sok od mrkve (pod uvjetom da imamo stvarno veliki model mlinca, jer je mrkva daleko te¾a i jeftiniji primjeri se ne mogu nositi s njom. Zanimljivo je da se i za krumpirove palaèinke mo¾e nadjevati krumpir.