Prekovremeni rad

U na¹oj opciji izluèuju se samo bogati i tehnolo¹ki napredni ureðaji, ukljuèujuæi atex usisivaèe ili sredi¹nje industrijske usisivaèe proizvedene zajedno s atex direktivom. Osiguravanje sigurnosti tijekom rada, za¹tita radnji i funkcionalnost usluge su ovdje na savr¹enom mjestu. Najbolji uèinak usisavanja i filtriranja ostvaren je zahvaljujuæi izvrsnoj klasi komponenti, tehnièki pobolj¹avajuæi dizajn i konstantan razvoj u filtriranju, vakuumu i tehnikama èi¹æenja filtera.

U na¹em ¹irokom asortimanu naæi æete ne samo male industrijske usisivaèe, nego i profesionalne udaljene strojeve za èips i tekuæine, kao i agregate S-tipa, koji su vezni za industrijske usisivaèe i vakuumske transportne strojeve.

Odmagljivanje, usisavanje, usisavanje i vakuumski transport pomoæu usisnih agregata s mjerama od 3 do 300 kW, s filtracijskim sustavom svake razine i punim vrstama elemenata koji distribuiraju pra¹inu.

Stacionarne usisne jedinice usisavaju sve neèistoæe putem ugraðenih instalacija za usisavanje i rasporeðuju ih u druge spremnike ili transportne ureðaje. Masovno proizvedene komponente prilagoðene su pojedinim stvarima.

Mi smo prekursor tijekom inovativnih mobilnih usisnih jedinica. Agregati se takoðer montiraju na prikolicama ili kamionima i optimalni su za rad u poduzeæima koja pru¾aju usluge èi¹æenja industrijskih postrojenja. Ovi se ureðaji koriste za usisavanje veæih doza suhog proizvoda iz odreðenih prostora. Provedene su prema ADR-u uz primjenu protueksplozijske za¹tite prema ATEX-u.

Preporuèujemo projektiranje, izradu, sastavljanje alata i struktura za otpra¹ivanje. Proizvodimo instalacije za otpra¹ivaèe, setove opreme i zgrade u svim granama industrije. Projektiramo i susreæemo instalacije za eksplozivnu pra¹inu.