Raeunovodstveni program wf mag

Moderni programi raèunovodstva i fakturiranja, koji se nalaze u Windows medijima, vrlo su jednostavni i intuitivni. Jo¹ uvijek postoji grupa klijenata, koja umjesto pomoæu mi¹a preferira plutanje s karticom. Postoje i tvrtke ili poduzetnici koji ne ¾ele ulagati u druga raèunala. Za njih je stvoren program Comarch Klasyka koji prodaje sva inovativna rje¹enja kao i prilike u biv¹oj grafièkoj formi.

https://neoproduct.eu/hr/psorilax-ucinkovito-rjesenje-za-simptome-psorijaze/Psorilax Učinkovito rješenje za simptome psorijaze

Comarch classic postoji u cjelokupnom funkcionalnom HR programu i platnom sustavu. Nudi moguænost poravnanja robnih marki na pojednostavljenom i cjelokupnom knjigovodstvu. Omoguæuje odr¾avanje potpunog upravljanja skladi¹tem, ukljuèujuæi i registraciju komercijalnih operacija, takoðer u stranim valutama. Kao dio aplikacije vidljivi su brojni èasopisi, koji obraðuju unaprijed fakture, interne prodaje i kupnje.

Modul Invoice (Raèun omoguæuje unos dugih imena proizvoda od 160 znakova. To je baza podataka banaka koje mo¾ete koristiti za prijenos. Radi s fiskalnim pisaèima.

Drugi dio programa je element plaæe. Omoguæuje vam da vodite evidenciju datoteka zaposlenika, napravite popis kvadrata i prebrojite zaradu. U izobilju treba napomenuti odsutnost i dopust zaposlenika. Ovaj element æe takoðer dosegnuti obuku poreznih prijava PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-8B, IFT-1 i ZUS te generiranje transfera Poreznom uredu.

Za korisnike, proizvoðaè je pripremio poseban prijedlog migracije za va¾ne verzije programa, koristeæi Windows okru¾enje. Dakako, tu je i iznimno originalna ponuda, s obzirom na èinjenicu da se a¾uriranje mo¾e slo¾iti s 40% popusta, a najnovija moguænost primjene izgraðena je na temelju najnovijih tehnologija, a ukljuèuje i ¾eljene promjene u propisima, koje iz drugih razloga ne mogu doseæi najni¾u razinu klasièna verzija.