Ugostiteljska oprema tri city

Ugostiteljske ureðaje treba odabrati na temelju posla koji ¾elimo stvoriti. Kafiæ bi se trebao usredotoèiti prvenstveno na dobar aparat za espresso tlak i ulagati u br¾i broj razlièitih èa¹a i ¹alica (odvojeno za espresso, cappuccino, latte, itd..

Sifon za ¹lag æe takoðer biti koristan, tako da æe svaka kava biti va¾na za dekoriranje s pravom kolièinom slatke kreme. Ako imamo vi¹e od sluèaja sladoleda, investiramo u kutije za sladoled. Vrijedi kupiti vi¹e, kupci su takoðer sretni ¹to mogu posegnuti za tradicionalnim okusima (èokolada, vanilija, jagoda i savr¹ene alternative (rabarbara, krastavac, slanina!. Ovaj sladoled æe vam dobro doæi, kao i prikladan nosaè, ali nema posebnih tro¹kova. Dobro je staviti u lagani pladanj s poklopcem na kojem æemo moæi napraviti reprezentativni kolaè. Takav pladanj vrijedi staviti na blagajnu - kupac koji je potaknut ukusnim kolaèem zasigurno æe biti u isku¹enju na obali ili dva. Ako planiramo opremiti bar, trebali bismo se pobrinuti za ne¹to drugaèiji asortiman. Naravno, trebat æe vam i aparat za kavu, a igra je trenutak tresenja, cjediljka barmena ili èak kanta ¹ampanjca (uopæe ne znamo koji æe klijent doæi k nama. Takoðer æe biti korisna i cjedila za citruse - netko mo¾e zatra¾iti bezalkoholno piæe. Za opremanje pizzerije prirodno æete po¾eljeti peæ za pizzu, plus vreæicu za pizzu (ako istovremeno prodajete hranu. Takoðer æe doprinijeti desetak listova, okruglih no¾eva, ili elektriènog valjaka. Ako dostavimo drugu brzu hranu u ponudu, mo¾emo je staviti u duboku fritezu, kontaktirati ro¹tilj (za postizanje ekspresnih sendvièa ili slo¾enaca. Ponekad se mora pojaviti palaèinka, iako je to znatan tro¹ak i potrebna nam je garancija, ili da æe nas korisnici upoznati s palaèinkama (osim ako ne otvorimo kuæu za palaèinke, problem je relativno oèigledan. U tome æe pridonijeti i kebab pribor, a ponekad i proizvoðaè vafla (nedavno su vafli bili popularni za takav dokaz s dodatkom rukola i piletine ili slanine, sira i ¹pinata. Tu su i posebni elektrièni aparati za hrenovke.