Upravljanje novcanom kasom s citacem

GoodNiterGoodNiter - Rije¹ite se hrkanja koja ugro¾ava va¹e zdravlje i ne dopusti drugima da ¾ive normalno!

Svaka instalacija trebala bi biti čvrsta i trebala bi štititi od strujnog udara. Takva sigurnost u jednoj ideji učinkovita je uzemljenjem, koje proizlazi iz spajanja, između ostalog, metalnih konstrukcija zgrade.

Kada govorimo o uzemljenju, smatramo znanost prije svega žicama koje su ušivene od vodiča. Ovaj kabel presudno spaja naelektrizirano tijelo sa tlom. Takva veza rezultira time da elektrificirano tijelo prima ili odbacuje niz naboja koji se neutraliziraju. Uzemljenje se sastoji od više dijelova. Ovi dijelovi bi trebali prije svega sadržavati žice sustava i uzemljenja, spojne žice i stezaljke za uzemljenje uzemljivača, žice za uzemljenje i uzemljenje.Kada se informiše o uzemljenju, može se spomenuti trenutak njihovog karaktera. Prvo, postoje zaštitna uzemljenja, koja su objedinjavanje metalnih dijelova koji provode električnu opremu s uzemljenjem. Sadašnja zemaljska elektroda postoji prvenstveno kao sredstvo zaštite od električnog udara. Još jedna vrsta je funkcionalno uzemljenje. Zove se iznad radnog tla. Njihovim definiranjem može se reći da postoji uzemljenje određene električne točke kruga. Glavna svrha ovog uzemljenja je prije svega dobar rad električnih uređaja, također u interferencijskim uvjetima, a više izravno. Kupit će mreže niskog napona za pomoć. Ova se zaštita provodi od utjecaja većeg napona. Obično se reproducira u instalacijama i svim električnim uređajima koji se lako integriraju s distribucijskom mrežom ili se napajaju iz sustava s naponom većim od 1 kV. Govorimo o napajanju putem pretvarača ili transformatora.Gromobransko uzemljenje je druga vrsta. Njegova prva vježba prije svega je osoba koja provodi atmosferske velike navale na zemlju.Posljednja vrsta je uzemljenje naziva pomoćno uzemljenje. Obično se koriste u znakovima zaštite od požara. Mogu se koristiti u projektima mjerenja i osiguranja.